EN
TRARFA RU
INTERNATIONAL PATIENTS

PATIENT RESPONSIBILITIES

1) Hastalarımız, hastanemizin kural ve uygulamalarına uymakla sorumludur.

2) Hastalarımız, gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda, hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.

3) Hasta ve hasta yakınları enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.

4) Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hasta ve yakınlarımızın bunu ödeme sorumluluğu vardır.

5) Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin yiyecek, içecek getirmemesi, başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatine uyması sorumluluğu vardır.

6) Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru bilgi verme sorumluluğu vardır. 

7) Hastanenin kural ve uygulamalarına uygun davranmak ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme sorumluluğu vardır.

8) Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmek ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma sorumluluğu vardır.

9) Randevu tarih ve saatine uymak ve değişiklikleri ilgili yere bildirme sorumluluğu vardır.

10) İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme sorumluluğu vardır.

11) Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama sorumluluğu vardır.

12) Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında Hasta İletişim Birimi’ne başvurma sorumluluğu vardır.