فا
TRENAR RU
بیماران بین المللی
Özel Başarı Hastanesi
سلامت شما در دستانی امن

واقع شده در قلب ترکیه شهر استانبول بیمارستان خصوصی باشاری همراه با پزشکان و کادر درمانی مجرب خود به صورت شبانه روزی

در راستای تامین سلامت شما فعالیت می کند.

Özel Başarı Hastanesi
Özel Başarı Hastanesi
Özel Başarı Hastanesi
با بیش از بیست سال تجربه در سلامت و درمان

دارای چهار اتاق عمل و دو اتاق زایمان مجهز به تکنولوژی مدرن ،تمامی عمل های انجام می پذیرد.

عملیات های بسته و همینطور تمامی عملیات های زیبایی در بیمارستان ما با پزشکانی مجرب انجام می پذیرد.