ZİYARET VE REFAKAT KURALLARI

ZİYARET VE REFAKAT KURALLARI

 

Hastalarımızın iyileşme sürecine olumlu etkisi nedeniyle hasta ziyareti kurumumuz için önemlidir. Öncelikle bu süreçte bize destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Ortak amacımız, hastalarımızın en iyi tedavi hizmetini alarak hastanemizden sağlıklı bir şekilde ayrılmasıdır. Bu nedenle ziyaret sırasında hastalarımızı korumak ve olası hastane enfeksiyonlarını önlemek amacıyla kurallar belirlenmiştir. Bize ve hastanıza destek olmak amacıyla lütfen aşağıda belirtilen konulara hassasiyet gösteriniz.

 

 

SERVİSLER

·         Hasta servislerinde 10.00 -22.00 saatleri arasında ziyaret yapılabilir. Bu saatler hastaların bakım ve uyku zamanları dikkate alınarak düzenlenmiştir.

·         Hasta açısından sakıncalı olabilecek durumlarda ziyaret doktor iznine bağlıdır.

·         Ziyaret saatlerinin dışında, acil yatmış, operasyon olacak ya da olmuş hastalar doktorun izni ile birinci derecede yakınları tarafından ziyaret edilebilir.

·         Günü birlik yatışlarda da yukarıdaki kurallar geçerlidir.

 

 

GENEL ZİYARET KURALLARI

·         Yukarıda belirtilen ziyaret saatlerine uyunuz.

·         Hastanede açık alanlar dışında sigara içmeyiniz.

·         Doktorun bilgisi dışında hastanıza dışarıdan yiyecek getirmeyiniz.

·         Özellikle yoğun bakımlarda ziyaret öncesi ellerinizi yıkayınız.

·         Servislerde ziyaret süresinin 15 dakikayı aşmamasına ve odada 2 kişiden fazla sayıda ziyaretçi olmamasına dikkat ediniz.

·         Grip, nezle vb. bulaşıcı hastalığınız mevcutsa hasta ziyareti yapmayınız.

·         14 yaş altı çocukları hasta ziyaretine getirmeyiniz.

·         Ziyarete gelirken topraklı çiçek ve vazoya konulmak üzere buket çiçek getirmeyiniz. Bu çiçekler hastanız için enfeksiyon riski taşıdığından hasta servislerine kabul edilmemektedir.

·         Ziyaret sırasında enfeksiyon riskini önlemek amacıyla lütfen hasta yatağına oturmayınız.

·         Ziyaret sırasında hastaya bağlı bulunan ekipmana kesinlikle dokunmayınız.

·         Hastanızı lütfen öpmeyiniz.

·         Hastanızın oda kapısında uyarı işaretleri, figürlü görseller varsa lütfen dikkat ediniz. İçeri hemşire ile görüşmeden girmeyiniz.

·         Yenidoğan Yoğun Bakım ve Erişkin Yoğun Bakım Ünitelerimizde özel ziyaret kuralları mevcuttur. Bu kurallar ilgili bölümlerde yer almaktadır.

YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HASTA ZİYARET KURALLARI

 

 

Hastalarımızın iyileşme sürecine olumlu etkisi nedeniyle hasta ziyareti kurumumuz için önemlidir. Öncelikle bu süreçte bize destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Ortak amacımız, hastalarımızın en iyi tedavi hizmetini alarak hastanemizden sağlıklı bir şekilde ayrılmasıdır. Bu nedenle ziyaret sırasında hastalarımızı korumak ve hastane enfeksiyonunu engellemek amacıyla kurallar belirlenmiştir. Bize ve hastanıza destek olmak amacıyla lütfen aşağıda belirtilen konulara hassasiyet gösteriniz.

 • Yenidoğan Yoğun Bakım hasta ziyaretleri 10.00-11.00 ve 15.00-16.00 saatleri arasında yapılır.
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi ya da Doktoru tarafından yoğun bakım şartlarına göre ziyaret saatleri değiştirilebilir ya da iptal edilebilir.
 • Yeni yatışı yapılan bebeklere ziyaret saati gözetmeksizin ziyaretçi kabul edilir. 
 • Ziyaretler hastanın anne ve babası tarafından yapılır. Ziyaret süresi “10 (on) DAKİKA” ve tek kişi ile sınırlıdır. Gerekli durumlarda hekim kararı ile arttırılabilir.
 • Ziyaret sırasında, herhangi bir hastamızda gelişebilecek acil durum ve muayene nedeniyle ziyaretinizin sonlandırılması istenebilir. Bu durumda lütfen ziyaretinizi sonlandırınız.
 • Yenidoğan Yoğun bakım ünitemizde refakatçi uygulaması yoktur.
 • Ziyaret sırasında enfeksiyon açısından koruyucu önlemler alınmaktadır (box gömleği, bone, maske vb.). Lütfen bu kurallara uyunuz.
 • Annelerin tırnaklarının kısa ve ojesiz olması, yüzük, bilezik vb takıların bulunmaması enfeksiyon riski açısından önemlidir.
 • İçeri girişten önce mutlaka el dezenfektanı ile hemşire gözetiminde mutlaka el hijyenini sağlayınız.
 • Gribal enfeksiyon veya başka rahatsızlık söz konusuysa ziyaretinizi erteleyiniz.
 • Ziyaret esnasında herhangi bir cihazla temas etmeyiniz. 

 

 

 

 

 

ERİŞKİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HASTA ZİYARET KURALLARI

 

Hastalarımızın iyileşme sürecine olumlu etkisi nedeniyle hasta ziyareti kurumumuz için önemlidir. Öncelikle bu süreçte bize destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Ortak amacımız, hastalarımızın en iyi tedavi hizmetini alarak hastanemizden sağlıklı bir şekilde ayrılmasıdır. Bu nedenle ziyaret sırasında hastalarımızı korumak ve hastane enfeksiyonunu engellemek amacıyla kurallar belirlenmiştir. Bize ve hastanıza destek olmak amacıyla lütfen aşağıda belirtilen konulara hassasiyet gösteriniz.

 • Yoğun Bakım hasta ziyaretleri 16.30-17.00 saatleri arasında yapılır.
 • Yoğun Bakım Sorumlusu, hemşiresi ya da doktoru yoğun bakım şartlarına göre ziyaret saatlerini değiştirebilir ya da iptal edebilir.
 • Yeni yatışı yapılan hastalara ziyaret saati gözetmeksizin ziyaretçi alınır.
 • Ziyaretler hastanın birinci derece yakınları tarafından yapılır. Ziyaret süresi “5 (beş)dakika” ve 2 kişi ile sınırlıdır. Gerekli durumlarda hekim kararı ile arttırılır.
 • Ziyaret sırasında, herhangi bir hastamızda gelişebilecek acil durum ve muayene nedeniyle ziyaretinizin sonlandırılması istenebilir. Bu durumda lütfen ziyaretinizi sonlandırınız.
 • Yoğun bakım ünitelerimizde refakatçı uygulaması yoktur.
 • Ziyaret sırasında enfeksiyon açısından koruyucu önlemler alınmaktadır (box gömleği, bone, maske vb.). Lütfen bu kurallara uyunuz.
 • Gribal enfeksiyon veya başka rahatsızlık söz konusuysa ziyaretinizi erteleyiniz.
 • 14 yaşından küçük çocukların hastane ortamlarında enfeksiyon alma riskleri yetişkinlerden daha fazla olduğundan hasta ziyareti yapmaları sakıncalıdır.
 • Hastanızla fiziksel temasta (el sıkma, yanaktan öpme gibi) bulunmayınız.
 • Ziyaret süresince yataklara oturmayınız.
 • Ziyaret sırasında yüksek sesle konuşmayınız; hastanızı cep telefonu ile görüştürmeyiniz.
 • Telefonla hastanın ve yoğun bakımın görüntülerinin alınması hasta mahremiyetini ihlal ettiğinden yasaktır.
 • İçeri girişten önce mutlaka el dezenfektanı ile hemşire gözetiminde mutlaka el hijyenini sağlayınız.
 • Ziyaret esnasında herhangi bir cihaz veya hastayla temas etmeyiniz. Temas olması durumunda ve çıkışta el dezenfektanı ile tekrar el dezenfeksiyonu sağlayınız.
 • Yoğun bakım ünitelerine çiçek, yiyecek-içecek kabul edilmemektedir.
 • Ziyaret esnasında cep telefonunuzu kapalı tutunuz.
 • Hastanın iletişim bilgileri hastanın dosyasında bulunmaktadır. Herhangi bir istek ve talepte size mutlaka ulaşacaktır.

Anlayışınız İçin Teşekkür Ederiz.

E-RANDEVU Close