News

  • Home
  • /
  • News
  • /
  • BÖBREK TAŞLARINDA LAPARASKOPİK CERRAHİ
BÖBREK TAŞLARINDA LAPARASKOPİK CERRAHİ
12 Tem 2018

Böbrek Taşlarında Laparaskopik Cerrahi Gelişen teknolojik imkanlarla birlikte böbrek taşlarında ESWL, PNL, fleksible üreterorenoskopi ilk tercih olarak kullanılmalıdır.  Bu tedavilerin başarısız veya yetersiz olduğu hasta grubunda, at nalı, ektopik veya rotasyone böbreklerdeki büyük taşlarda, kompleks taşlarda ve hastanın da açık veya diğer yöntemleri istemediği durumlarda ve son olarak yeterli endoürolojik tesislerin olmadığı gelişmekte olan ülkelerde laparoskopik böbrek taşı cerrahisi bir alternatiftir.

Mesane Taşlarında Laporoskopik Cerrahi Büyük taşların kırılarak parçalarının mesaneden temizlenmesi genellikle uzunca bir zaman aldığından ve endoskopik aletlerin üretradan tekrarlayan giriş-çıkışlarını gerektirebildiğinden, transüretral yaklaşımlarda üretra hasarlanması riski bulunmaktadır. Bu nedenle, özellikle büyük mesane taşlı hastalarda transüretral yerine perkütan yaklaşımla tedavi iyi bir seçenek olabilir.(62) Bu yöntem, üretral yolun kullanılamadığı hastalar için de uygundur. Son yıllarda laparoskopinin gelişmesiyle laparoskopik aletlerde beliren çeşitlilik, mesane taşlarının tedavisine de yansımıştır.

Sonuç olarak laparoskopik cerrahi artan tecrübe ve beceri ile uygulama alanını her geçen gün artırmakta ve belli merkezlerde üriner sistem taş hastalığının tedavisinde açık cerrahinin yerini almaktadır. Endikasyonları henüz sınırlı olsa da az invazif ve endoskopik yöntemlerin başarısız veya uygun olmadığı olgularda alternatif olarak, anomalili böbreklerde ve ek cerrahi düzeltmenin yapılacağı (eşlik eden üreteropelvik bileşke darlığı gibi) durumlarda ilk seçenek olarak düşünülebilir . Düşük istenmeyen yan etki ve yüksek başarı oranları bildiren seriler çoğalmaktadır. Ancak kompleks taşlarda açık cerrahinin gerekliliği hiç bir zaman göz ardı edilmemelidir. İlerleyen yıllarda robot yardımlı laparoskopik cerrahinin de kullanımının yaygınlaşmasıyla, taş hastalığında seçilmiş uygun olgu ve durumlarda öncelikli tercih edilen tedavi yöntemi olacağına inanmaktayız.