Genel Cerrahi

Yrd. Doç. Dr. Seyfi EMİR

EĞİTİM / ÖZGEÇMİŞ

2000 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Y.LİSANS

2008 HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ DOKTORA/S.YETERLİK/


İŞ DENEYİMİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2002-2008

TABİP ASTEĞMEN ŞIRNAK ASKER HASTANESİ 2008-2009

UZMAN DOKTOR ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2009-2013

DR.ÖGR.ÜYESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2016

DR.ÖGR.ÜYESİ ÖZEL TEKİRDAĞ YAŞAM HASTANESİ 2016-2017

DR.ÖGR.ÜYESİ ÖZEL BAŞARI HASTANESİ 2017-

TIBBİ İLGİ ALANLARI

OBEZİTE CERRAHİ

KOLOREKTAL CERRAHİ

PROKTOLOJİ CERRAHİ

ÜYELİKLER

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ

ULUSAL ENDOSKOPİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ DERNEĞİ

ULUSAL TRAVMA VE ACİL CERRAHİ DERNEĞİ

TÜRK KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ DERNEĞİ

BİLİMSEL YAYINLAR

A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :

A1. EMİR S, AYDIN M, CAN G, BALİ İ, YILDIRIM O, ÖZNUR M, YILDIZ ZD, SÖZEN S, GÜREL A. COMPARİSON OF COLORECTAL NEOPLASTİC POLYPS AND ADENOCARCİNOMA WİTH REGARD TO NLR AND PLR. EUR REV MED PHARMACOL SCİ 2015; 19 (19): 3613-3618 (SCI EXPANDED)

A2. EMİR S, TOPUZ Ö, KANAT BH, BALİ İ. COMPARATİVE STUDY BETWEEN SİNOTOMY TECHNİQUE AND SURGİCAL EXCİSİON WİTH PRİMARY CLOSURE TECHNİQUE İN PİLONİDAL SİNUS DİSEASE, SİNOTOMY TECHNİQUE IMPROVES QUALİTY OF LİFE. BOSN J BASİC MED SCİ. 2014;14(4):263-267. (SCI EXPANDED)

A3. EMİR S, SÖZEN S, BALİ İ, GÜRDAL SÖ, TURAN BC, YILDIRIM O, YETİŞYİĞİT T. OUTCOME ANALYSİS OF LAPOROSCOPİC D1 AND D2 DİSSECTİON İN PATİENTS 70 YEARS AND OLDER WİTH GASTRİC CANCER. INT J CLİN EXP MED 2014; 7(10): 3501-3511. (SCI EXPANDED)

A4. EMİR S, GÜRDAL SÖ, SÖZEN S, BALİ İ, YEŞİLDAĞ E, ÇELİK A, GÜZEL S, ŞAHİN Ö, AY H, TOPÇU B. DOES HYPERBARİC OXYGEN THERAPY REDUCE THE EFFECTS OF İSCHEMİA ON COLONİC ANASTOMOSİS İN LAPAROSCOPİC COLON RESECTİON? ANN ITAL CHİR. 2016;87:83-91. (SCI EXPANDED)

A5. EMİR S, ÖZKAN Z, ALTINSOY HB, YAZAR MF, SÖZEN S, BALİ İ. INGESTED BONE FRAGMENT İN THE BOWEL: TWO CASES AND A REVİEW OF THE LİTERATURE. WORLD J CLİN CASES 2013 OCTOBER 16; 1(7): 187-190.

A6. EMİR S, SÖZEN S, YAZAR MF, ALTINSOY HB, SOLMAZ ÖA, ÖZKAN Z. LİTTORAL-CELL ANGİOMA

OF THE SPLEEN. ARCH IRAN MED. 2013;16(3): 189-191. (SCI EXPANDED)

B.ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER :

B1. EMİR S, KAVLAKOGLU B, YAZAR F, PEKCİCİ R, SARICIK B. MODİFİED-WHİP-STOW PROCEDURE FOR THE MANAGEMENT OF THE PANCREATİC REMNANT. 47TH ESSR 2012/OP-58.

B2. EMİR S, KAVLAKOGLU B, YAZAR F. MECHANİCAL BOWEL PREPARATİON BEFORE COLORECTAL SURGERY: İS İT NECESSARY? 47TH ESSR 2012/OP-198.

B3. KAVLAKOGLU B, EMİR S, YAZAR F. MODİFİED RİGHT HEPATİC VEİN DİSSECTİON DURİNG THE RİGHT HEPATECTOMY. 47TH ESSR 2012/P-21.

B4. EMİR S, KANAT BH, YAZAR FM, SÖZEN S, KAVLAKOĞLU B. FOURNIER GANGRENE: A SINGLE CENTER EXPERIENCE. 16TH ESS 2012/PP-227.

B5. EMİR S, SÖZEN S, KANAT BH, ÖZKAN Z, YAZAR FM, KAVLAKOĞLU B. RISK FACTORS MORBIDITY AND MORTALITY IN OBSTRUCTING COLORECTAL CANCER. 16TH ESS 2012/PP-374.

B6. EMİR S, ÖZKAN Z, ALTINSOY HB, YAZAR FM. INGESTED BONE FRAGMENT IN THE BOWEL: TWO CASES AND A REWIEW OF THE LITERATURE. 16TH ESS 2012/PP-383.

B7. EMİR S, KANAT BH, SÖZEN S, YAZAR FM, KAVLAKOĞLU B. EFFICACY OF HEMOVAC DRAIN IN PILONIDAL DISEASE SURGERY: RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL. 16TH ESS 2012/PP-573.

B8. EMİR S, KANAT BH, ÖZKAN Z, KAVLAKOĞLU B. SHORT- TERM RESULTS OF KARYDAKIS FLAP FOR PILONIDAL SINUS DISEASE: 164 PATIENTS. 16TH ESS 2012/PP-636.

C. YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER :

C1. GROİN HERNİA REPAİR İN LAPAROSCOPİC ERA; BY SÜLEYMAN ÇETİNKÜNAR, HASAN ERDEM, B. ÇAĞLAR BİLGİN, SEYFİ EMİR, İLHAN BALİ AND SELİM SÖZEN. INGUİNAL HERNİA EDİTED BY SİLVESTRO CANONİCO, ISBN 978-953-51-1577-9, 132 PAGES, PUBLİSHER: INTECH, CHAPTERS PUBLİSHED JUNE 04, 2014 UNDER CC BY 3.0 LİCENSE DOI: 10.5772/57011.

C2. DAMAGE CONTROL SURGERY; BY BURHAN HAKAN KANAT, MEHMET BUGRA BOZAN, SEYFİ EMİR, İLHAN BALİ, SELİM SÖZEN, BURAK DAL, FATİH EROL. ACTUAL PROBLEMS OF EMERGENCY ABDOMİNAL SURGERY BY BOOK EDİTED BY DMİTRY VİCTOROVİCH GARBUZENKO, ISBN 978-953-51-2647-8, PRİNT ISBN 978-953-51-2646-1, PUBLİSHED; SEPTEMBER 21, 1016. DOI: 10.5772/64326

D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :

D1. EMİR S, KAVLAKOĞLU B, SÖZEN S, YAZAR FM, ÖZKAN Z. ELEKTİF KOLOREKTAL CERRAHİ

ÖNCESİNDE MEKANİK BAĞIRSAK TEMİZLİĞİ GEREKLİ MİDİR? PROSPEKTİF, RANDOMİZE VE KONTROLLÜ BİR

ÇALIŞMA. ULUSAL CERRAHİ DERGİSİ 2012; 28(2):84-87.

D2. EMİR S, BALİ İ, SÖZEN S, YAZAR FM, KANAT BH, GÜRDAL SÖ, ÖZKAN Z. LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ SIRASINDA SAFRA KESESİ YATAĞINDAN MEYDANA GELEN KANAMALARDA FİBRİN-YAPIŞTIRICI UYGULAMASININ ETKİNLİĞİ. ULUSAL CER DERG 2013; 29:158-161

D3. EMİR S, SÖZEN S, YAZAR FM, ÖZKAN Z, ÇETİNKÜNAR S, ÖZDAŞ S, AZİRET M. İNKARSERE İNGUİNAL HERNİ ONARIMINDA MESH KULLANIMI: GÜVENLİ VE UYGULANABİLİR PROSEDÜR MÜ? KAFKAS J MED SCİ 2012; 2(1):15-20.

D4. EMİR S, SÖZEN S, ALTINSOY HB. SPİGEL HERNİSİ: OLGU SERİSİ VE DENEYİMİMİZ. J KARTAL TR 2012;23(2):72-76.

D5. EMİR S, KANAT BH, YAZAR FM, SÖZEN S, KAVLAKOĞLU B, ÖZKAN Z. FOURNİER GANGRENİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ: 11 OLGULUK RETROSPEKTİF ÇALIŞMA. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ 2013;39(1):23-25.

E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

E1. EMİR S, SÖZEN S, ATAYOGLU K, BÖYÜK A, ÖZDEMİR C, MENGÜCEK M. TOTAL TİROİDEKTOMİ PLANLANAN MNG’ Lİ OLGULARDA İİAB GEREKLİ Mİ?;17. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 2010/P678

E2. EMİR S, SÖZEN S, BÖYÜK A, CİVAK T, KISAKÜREK M, MENGÜCEK M. DUODENUM YARALANMALARINDA MORTALİTEYE ETKİ EDEN EN ÖNEMLİ FAKTÖR;17. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 2010/P598

E3. EMİR S, SÖZEN S, YAZAR MF, ÖZKAN Z, ÇETİNKÜNAR S, ÖZDAŞ S, AZİRAT M. İNKARSERE

İNGÜİNAL HERNİ ONARIMINDA MESH KULLANIMI: GÜVENLİ VE UYGULANABİLİR PROSEDÜR MÜ? 18. ULUSAL

CERRAHİ KONGRESİ 2012/PB-335

E4. EMİR S, ALTINSOY HB, YAZAR MF, ÖZKAN Z, SARICIK B, KAVLAKOGLU B. DEV MEZENTER

KİSTİ. 18. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 2012/PB-838.

E5. EMİR S, YAZAR MF, SÖZEN S, ALTINSOY HB, BULUT HT, ÖZKAN Z. FASCİOLA HEPATİCA’ YA

BAĞLI OLARAK GELİŞEN AKUT KOLANJİT VE PANKREATİT: OLGU SUNUMU. 18. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ

2012/PB-425.

E6. EMİR S, SÖZEN S, YAZAR MF, ALTINSOY HB, SOLMAZ ÖA, ÖZKAN Z. DALAĞIN NADİR GÖRÜLEN

BİR TÜMÖRÜ: LİTTORAL CELL ANGİOMA. 18. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 2012/PB-477.

E7. EMİR S, KAVLAKOGLU B, SÖZEN S, YAZAR MF, ÖZKAN Z. MEKANİK BARSAK TEMİZLİĞİ ELEKTİF

KOLOREKTAL CERRAHİ ÖNCESİ GEREKLİ MİDİR? 18. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 2012/PB-613.

E8. EMİR S, GÜRDAL SÖ, SÖZEN S, BALİ İ, ÇELİK A, GÜZEL S, ŞAHİN Ö, AY H. HİPERBARİK OKSİJENASYON KOLON ANASTOMOZUNDA LAPAROSKOPİNİN İSKEMİK ETKİLERİNİ AZALTABİLİR Mİ ? 19. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 2014/PS-0490

E9. EMİR S, AYDIN M, CAN G, BALİ İ, YILDIRIM O, ÖZNUR M, YILDIZ ZD, SÖZEN S, GÜREL A. KOLOREKTAL NEOPLASTİK POLİPTEN KOLOREKTAL KANSERE GEÇİŞTE NÖTROFİL/LENFOSİT VE TROMBOSİT/LENFOSİT ORANLARININ BİOMARKER OLARAK ÖNEMİ. 19. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 2014/PS-0520

E10. EMİR S, YAZAR FM, KANAT BH, CAN G, ÖZKAN Z, SÖZEN S. PERİANAL APSE NEDENİYLE CERRAHİ TEDAVİ EDİLEN HASTALARDAKİ PERİANAL FİSTÜL SIKLIĞI. 19. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 2014/PS-0515

E11. EMİR S, YAZAR FM, KANAT BH, SÖZEN S. PİLONİDAL SİNÜS HASTALIĞININ CERRAHİ TEDAVİSİNDE KARYDAKİS FLEP İLE V-Y FLEP TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. 19. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ

2014/PS-0649

E12. EMİR S, KUMRAL B, YANIK ME, UYGUR R, AKTAŞ C, ERBOĞA M, ÇAĞLAR V, TÜLÜBAŞ F, BALKAŞ G, TOPÇU B, KULAÇ M, ERBOĞA ZF. SIÇANLARDA YANIK YARA İYİLEŞMESİNDE TOPİKAL OLARAK UYGULANAN KUDRET NARI (MOMORDİCA CHARANTİA) YAĞININ ETKİLERİ. 12. NATİONAL HİSTOLOGY AND EMBRYOLOGY CONGRESS 2014/P-208

E13. EMİR S, GÜNEŞ Ö, YAZAR FM, SÖZEN S. OBSTRÜKSİYON YAPAN SOL KOLON KANSERLERİNDE TEK BASAMAKLI REZEKSİYON + ANASTOMOZ İLE DİVERSİYON İÇEREN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI. 20. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ 2016/SS-108

F. DİĞER YAYINLAR :

F1. EMİR S, KANAT BH, YAZAR FM, GÜRDAL SÖ. SAKROKOKSİGEAL PİLONİDAL SİNÜSÜN CERRAHİ TEDAVİSİNDE KARYDAKİS FLEP AMELİYATININ KISA VE UZUN DÖNEM SONUÇLARI. INT J BASİC CLİN MED 2013; 1(1):15-18.

F2. EMİR S, SÖZEN S, KANAT BH, ÖZKAN Z, YAZAR FM, KAVLAKOĞLU B, BOZAN MB, EROL F. MEKANİK BAĞIRSAK TIKANIKLIĞINA NEDEN OLAN KOLOREKTAL KANSERLERDE MORBİDİTE VE MORTALİTEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. INT J BASİC CLİN MED 2014;2(1):18-23.

t