Göğüs Cerrahisi

Yrd. Doç. Dr. Fatih Hikmet CANDAŞ

EĞİTİM / ÖZGEÇMİŞ

DOĞUM TARİHİ / YERİ: 1978 / TRABZON

İLK VE ORTA EĞİTİMİNİ TRABZON’DA TAMAMLADI

ÜNİVERSİTE: GATA TIP FAKÜLTESİ / ANKARA (1996-2002)

UZMANLIK EĞİTİMİ: GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ / İSTANBUL (2005-2010)


İŞ DENEYİMİ

GATA STAJYER BİRLİĞİ / ANKARA (2002-2003)

HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI / YALOVA; SAĞLIK AMİRİ (2003-2005)

GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ / İSTANBUL; UZMANLIK EĞİTİMİ (2005-2010), UZMAN DOKTOR (2010-2014), YARDIMCI DOÇENT (2014-2016)

ÖZEL BAŞARI HASTANESİ (2017- ... )

TIBBİ İLGİ ALANLARI

AKCİĞER KANSERLERİ, HİPERHİDROZİS (AŞIRI EL, KOLTUKALTI, YÜZ TERLEMESİ, KLİPSLİ ETS AMELİYATI), BRONKOSKOPİ, AKCİĞER ENFEKSİYONLARI, BRONŞEKTAZİ, PNÖMOTORAKS, AKCİĞER KİSTLERİ, PLEVRA (AKCİĞER ZARI) HASTALIKLARI, GÖĞÜS DUVARI TÜMÖRLERİ.

ÜYELİKLER

TÜRK GÖĞÜS CERRAHİSİ DERNEĞİ

TÜRK TORAKS DERNEĞİ

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ


ÖDÜLLER

8. ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİSİ KONGRESİ SÖZEL BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ (2015)

BİLİMSEL YAYINLAR

YURTDIŞI YAYINLAR

1. CANDAS F, GORUR R, HAHOLU A, YİLDİZHAN A, YUCEL O, AY H, MEMİS A, ISİTMANGİL T. IS TRACHEAL TRANSPLANTATİON POSSİBLE WİTH CRYOPRESERVED TRACHEAL ALLOGRAFT AND HYPERBARİC OXYGEN THERAPY? AN EXPERİMENTAL STUDY. ANN THORAC SURG 2016;101:1139–44.

2. CANDAS F, ISİLAK Z, YİLDİZHAN A, UZ O, GORUR R, YALCİN M, ISİTMANGİL T. DOES ENDOSCOPİC THORACİC SYMPATHECTOMY VİA CLİPPİNG PROCEDURE HAVE EARLY EFFECTS ON ELECTROCARDİOGRAPHİC PARAMETERS? INDİAN J MED RES. 2017;145(4):498-502.

3. CANDAS F, GORUR R, HAHOLU A, YİYİT N, YİLDİZHAN A, GEZER S, SEN H, ISİTMANGİL T. THE EFFECTS OF CLİPPİNG ON THORACİC SYMPATHETİC NERVE İN RABBİTS: EARLY AND LATE HİSTOPATHOLOGİCAL FİNDİNGS. THORAC CARDİOVASC SURG. 2012;60(4):280-4.

4. CANDAS F, YİLDİZHAN A, GORUR R. A DİFFERENT APPEARANCE OF OLLİER DİSEASE: ENCHONDROMATOSİS OF THE RİBS. ANZ JOURNAL OF SURGERY. DOİ 10.1111/ANS.13141.

5. CANDAS F, BERBER U, YİLDİZHAN A, YİYİT N, GORUR R, ISİTMANGİL T. ANTERİOR MEDİASTİNAL ANGİOMYOLİPOMA. ANN THORAC SURG. 2013;95(4):1431-2.

6. CANDAS F, YİLDİZHAN A, GÖRUR R, ISİTMANGİL T. ASPERGİLLUS COLONİZATİON ON SİLK SUTURE FOLLOWİNG THORACİC SURGERY. TURK GOGUS KALP DAMA. 2016;24(1):165.

7. CANDAS F, YİLDİZHAN A, GORUR R, IŞITMANGİL T. IS BİLATERAL CHYLOTHORAX POSSİBLE AFTER SİMPLE COUGH? YES. ASİAN CARDİOVASC THORAC ANN. 2015;23(4):471-3.

8. CANDAS F, KARSLİOGLU B, EYİ YE, SİLDİROGLU O. A GİANT FOREİGN BODY DUE TO ROCKET EXPLOSİON. EURASİAN J MED. 2013 FEB;45(1):71-2.

9. YILDIZHAN A, CANDAŞ F, YAVUZ Ö, GÖRÜR R, IŞITMANGİL T. PEKTUS EKSKAVATUMLU GENÇ ERİŞKİN HASTALARDA NUSS İŞLEMİ DENEYİMLERİMİZ. TURK GOGUS KALP DAMA. 2015;23(3):519-23.

10. GORUR R, TURUT H, YİYİT N, CANDAS F, YİLDİZHAN A, SEN H, KUTLU A, KİLİC S, ISİTMANGİL T. THE İNFLUENCE OF SPECİFİC FACTORS ON POSTOPERATİVE MORBİDİTY İN YOUNG ADULTS WİTH BRONCHİECTASİS. HEART LUNG CİRC. 2011;20(7):468-72.

11. GORUR R, HAHOGLU A, UZUN G, KUTLU A, TURUT H, YİYİT N, CANDAS F, ISİTMANGİL T. EFFECTS OF HYPERBARİC OXYGEN THERAPY ON WOUND HEALİNG AFTER TRACHEAL RESECTİON AND END-TO-END ANASTOMOSES İN RATS: RESULTS OF EARLY OBSERVATİONS. THORAC CARDİOVASC SURG. 2008;56(6):359-362.

12. GÖRÜR R, YILDIZHAN A, TÜRÜT H, ŞEN H, YİYİT N, CANDAŞ F, IŞITMANGİL T. ELTERLEMESİ NEDENİYLE UYGULANAN 530 SEMPATEKTOMİ AMELİYATI VE UZUN DÖNEM SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CER DERG. 2009;17(1): 28-32.

13. IŞITMANGİL T, GÖRÜR R, YİYİT N, YILDIZHAN A, CANDAŞ F, SEBİT Ş, TUNÇ H, SELÇUK S, KUNTER E. TORAKSTA KİST HİDATİK HASTALIĞI NEDENİYLE CERRAHİ TEDAVİ UYGULANAN 308 HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ. TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CER DERG. 2010;18(1): 27-33.

14. GORUR R, YİYİT N, YİLDİZHAN A, CANDAS F, TURUT H, SEN H, ISİTMANGİL T. IS T3 AND T6 SYMPATHETİC CLİPPİNG MORE EFFECTİVE İN PRİMARY PALMOPLANTAR HYPERHYDROSİS? THORAC CARDİOVASC SURG. 2011;59(6):357-9.

15. YİYİT N, TÜRÜT H, IŞITMANGİL T, İPÇİOĞLU OM, UZUN G, BERBER U, CANDAŞ F, GÖRÜR R, YILDIZHAN A. PULMONER KONTÜZYON TEDAVİSİNDE YENİ BİR YÖNTEM: HİPERBARİK OKSİJEN, BİR DENEYSEL ÇALIŞMA. TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CER DERG. 2012;20(4): 875-82.

16. YİYİT N, KUCUKODACİ Z, GORUR R, ISİTMANGİL T, CANDAS F, GEZER S. XANTHOMA OF THE RİB İN A PATİENT WİTH NORMOLİPİDEMİA. TURK GOGUS KALP DAMA. 2014;22(1):199-201.

17. GORUR R, KUTLU A, SONMEZ G, YİYİT N, CANDAS F, KUNTER E, ISİTMANGİL T. RETROSPECTİVE ANALYSİS OF TREATMENT OPTİONS İN FİRST RECURRENCES OF PRİMARY SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX İN YOUNG ADULTS. EUR J GEN MED. 2007;4(4):172-175.

18. GORUR R, KUNTER E, ISİTMANGİL T, YİYİT N, KAYA H, CANDAS F, SONMEZ G. MEDİCAL İMAGE. COUGH AND WHEEZE. NAİL CLİPPERS İN THE LEFT MAİN BRONCHUS. N Z MED J. 2007;1265(120):9.

19. YİYİT N, GÖRÜR R, CANDAŞ F, YILDIZHAN A, TURHAN V, IŞITMANGİL T. HYDATİD CYST DİSEASE MİMİCKİNG METASTATİC LUNG DİSEASE: A CASE REPORT. TURKİYE PARAZİTOL DERG. 2011;35(2):120-124.

20. UZUN G, CANDAS F, MUTLUOGLU M, AY H. SUCCESSFUL TREATMENT OF SOFT TİSSUE RADİONECROSİS İNJURY WİTH HYPERBARİC OXYGEN THERAPY. BMJ CASE REP. 2013 JUL 10;2013. Pİİ: BCR2013009555.

YURTİÇİ YAYINLAR

1. CANDAS F, YILDIZHAN A, GÖRÜR R. SOLUNUM FONKSİYONLARINI İLERİ DERECEDE BOZAN GÖĞÜS DUVARI DEFORMİTESİ. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ARCH LUNG. 2014;15(2):83-4.

2. CANDAŞ F, ŞAŞMAZ H, YILDIZHAN A, GÖRÜR R, KÜÇÜKODACI Z, IŞITMANGİL T. NADİR BİR GÖĞÜS DUVARI TÜMÖRÜ: HİBERNOMA. TÜRKİYE KLİNİKLERİ ARCH LUNG. DOİ:10.5336/ARCHLUNG.2015-48926

3. YILDIZHAN A, YİYİT N, CANDAŞ F, GÖRÜR R, IŞITMANGİL T. SİYANOAKRİLAT’IN BRONŞ KAPAMADAKİ ETKİNLİĞİNİN DENEYSEL BİR MODELED SAPTANMASI. GÜLHANE TIP DERGİSİ 2012;54(3):228-32.

4. YİYİT N, YILDIZHAN A, CANDAŞ F, GÖRÜR R, IŞITMANGİL T. YETİŞKİN YAŞA ULAŞMIŞ JEUNE SENDROMU OLGUSU. GÜLHANE TIP DERG 2015;57(2):188-9.

5. GÖRÜR R, YILDIZHAN A, YİYİT N, CANDAŞ F, KUTLU A, TUNÇ H, IŞITMANGİL T. AKCİĞER SEKESTRASYONU: BRONŞEKTAZİ NEDENİYLE OPERE EDİLEN DÖRT GENÇ ERİŞKİN OLGU. GÜLHANE TIP DERG. 2008;50:39-41.

6. YİYİT N, CANDAŞ F, YILDIZHAN A, GÖRÜR R, IŞITMANGİL T, DEMİRER E. YETİŞKİNDE KONJENİTAL BRONKO-ÖZEFAGİAL FİSTÜL OLGUSU. GÜLHANE TIP DERG 2014;56(4):244-5.

7. GÖRÜR R, YİYİT N, YILDIZHAN A, GEZER S, SEN H, CANDAŞ F, IŞITMANGİL T. AŞIRI TERLEME NEDENİYLE KLİPSLİ SEMPATEKTOMİ UYGULANAN 30 HASTA VE ERKEN DÖNEM SONUÇLARI. ENDOSKOPİK-LAPARASKOPİK VE MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ DERGİSİ. 2009;16(1):9-14.

8. YİYİT N, SASMAZ H, KUCUKODACI Z, CANDAS F, YİLDİZHAN A, GORUR R, ISİTMANGİL T. PULMONARY PAPİLLARY ADENOMA LOCALİZED CENTRALLY. İZMİR GÖĞÜS HASTANESİ DERGİSİ. 2015;29(2):109-12.

9. YİYİT N, CANDAŞ F, YILDIZHAN A, GÖRÜR R, IŞITMANGİL T. BİLATERAL POLAND SENDROMU OLGUSU. J CLİN ANAL MED. 2012; DOİ: 10.4328/JCAM.1457.

10. YİYİT N, YILDIZHAN A, CANDAŞ F, GÖRÜR R, IŞITMANGİL T. YETİŞKİNDE AKCİĞER APLAZİSİ OLGUSU. J CLİN ANAL MED. 2013; DOİ: 10.4328/JCAM.1459.


t