CHECK-UPErkek Check-up
Kapsamlı Erkek Check-up

MUAYENELER

Dahiliye

Üroloji

Göğüs cerrahisi

Kardyoloji

Göz

Genel Cerrahi

KARDİYOLOJİK TETKİKLER

EKO

EKG

EFOR

RADYOLOJİK TETKİKLER

Akciğer Grafisi

Tüm Batın USG

SFT

Troid USG

LABORATUVAR TETKİKLERİ

Glukoz

HbA1c

Hemogram

Sedimantasyon

ALT

AST

ALP

ÜRE

Ürik Asit

Kreatinin

Total Kolestrol

HDL Kolestrol

LDL Kolestrol

Trigleserit

CA 15 - 3

CEA

CA 19 - 9

     Gaitada Gizli Kan

Gaita Mikroskobisi

Tam İdrar Tahlili

HBsAg

Anti - HBs

TSH

PSA

Kadın Check-up
Kapsamlı Kadın Check-up

MUAYENELER

Dahiliye

Kadın Doğum

Göğüs cerrahisi

Kardyoloji

Genel cerrahi

Göz

KARDİYOLOJİK TETKİKLER

EKO

EKG

EFOR

RADYOLOJİK TETKİKLER

Akciğer Grafisi

Tüm Batın USG

SFT

Troid USG

Mamografi (+40)

Meme Ultrasonu

LABORATUVAR TETKİKLERİ

Glukoz

HbA1c

Hemogram

Sedimantasyon

ALT

AST

ALP

ÜRE

Ürik Asit

Kreatinin

Total Kolestrol

HDL Kolestrol

LDL Kolestrol

Trigleserit

CA 15 - 3

CEA

CA 19 - 9

     Gaitada Gizli Kan

Gaita Mikroskobisi

Tam İdrar Tahlili

HBsAg

Anti - HBs

TSH

SMEAR

Çocuk Check-up
Kapsamlı Çocuk Check-up

MUAYENELER

Kulak Burun Boğaz Muayenesi

Çocuk Muayenesi

Göz Muayenesi

MİKROBİYOLOJİ- PARAZİTOLOJİ

Gaita kültürü

CRP (Kantitatif)

BİYOKİMYA

Hemogram/p>

Üre - Kan üre azotu (BUN)

Folik asit (Folat)

İdrar tetkiki (Strip ile)

Kreatinin

Serbest T4

Serbest T3

TSH

AST (Aspartat transaminaz)

ALT (Alanin aminotransferaz)

Vitamin B12

25-Hidroksi Vitamin D

Sedimentasyon

t